Chính sách bảo mật thông tin

Xin trân trọng cám ơn quý khách đã truy cập vào website bán hàng trực tuyến Bako.vn được vận hành bởi Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Giải trí Ruby. Nhằm giúp quý khách an tâm và thoải mái trong quá trình mua sắm hàng hóa, chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin quý khách vui lòng tham khảo bản Chính sách bảo mật thông tin dưới đây để nắm bắt được những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa trực tuyến thông qua website: Bako.vn.

Chính sách bảo mật thông tin này ( sau đây gọi tắt là “Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.bako.vn .

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Giải trí Ruby là đơn vị đứng ra thu thập các thông tin khách hàng và chịu trách nhiệm quản lý thông tin khách hàng. Các thông tin về đỉa chỉ, mã số doanh nghiệp được chúng tôi thể hiện đầy đủ trên giao diện của website Bako.vn Việc Khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Bako.vn được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Bako.vn

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Để quá trình giao dịch mua bán hàng hóa được diễn ra nhanh chóng và suôn sẽ chúng tôi yêu cầu quý khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân nhằm phục vụ công tác liên lạc, giao hàng đến quý Khách hàng. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ, hàng hóa, chính sách cũng như các thông tin khuyến mãi khác cho khách hàng thông qua những thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp.

– Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập những thông tin cá nhân cơ bản nhất của khách hàng như: họ tên, số điện thoại, email, fax, số tài khoản thanh toán… nhằm liên lạc với quý khách khi giao dịch mua bán hàng khóa.

– Chúng tôi cam kết không đòi hỏi thêm các thông tin về đời tư cá nhân của khách hàng. Trường hợp vì lý do đặc biệt cần thêm thông tin khác từ quý khách, chúng tôi sẽ trực tiếp gửi yêu cầu đến khách hàng. Quý khách có quyền tự do trong việc quyết định có cung cấp thêm các thông tin nay hay không.

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng nhằm:

– Xác nhận người mua hàng.

– Liên hệ xác nhận thời gian, địa điểm giao hàng, phương thức và hình thức thanh toán.

– Cung cấp các thông tin về dịch vụ/tiện ích cho quý khách hàng .

– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa quý khách hàng với Bako.vn.

– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với quý khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng.

– Chúng tôi lưu giữ thông tin của khách hàng từ khi khách hàng cung cấp thông tin thông qua việc đăng ký tài khoản hoặc đăng ký thông tin giao dịch mua bán hàng hóa.

– Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin khách hàng trong suốt quá trình hoạt động của website Bako.vn. Trường hợp pháp luật có quy định khác về thời gian lưu trữ thông tin khách hàng, chúng tôi sẽ tuân theo quy định của pháp luật.

4. Chỉnh sửa thông tin

– Quý khách có thể tự truy cập vào tài khoản cá nhân để chỉnh sửa thông tin hoặc liên hệ với chúng tôi để gửi yêu cấu thay đổi, chỉnh sửa thông tin.

– Việc Quý khách truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu chúng tôi sửa lại thông tin hoàn toàn không mất phí.