15 năm kể từ khi mở cửa hàng đầu tiên, Apple giới thiệu thiết kế hoàn toàn mới cho cửa hàng bán lẻ Apple Store.
Play
Current Time 0:01
/
Duration Time 0:01
Remaining Time -0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
0:01
Fullscreen
00:00
Mute