Thay vì thuê các công ty đối tác sản xuất như đang làm với smartphone Nexus hiện nay, Google có thể sẽ tự tay thiết kế, sản xuất, cũng như kiểm soát phần mềm chạy trên máy.