Hướng dẫn kĩ thuật khắc phục lỗi error 404 tại android tv box bakco N16

Nguyên nhân:
Do bộ thời gian (Date / Time) của Android không cập nhật kịp thời (do không có internet) khiến cho Bakco Box bị trả về thời điểm 1970, đưa đến các giá trị config trong user data trả về trạng thái 404. xuất hiện nguyên nhân này là do box không có PIN (khác với điện thoại)

Khuyến nghị:

Khuyến khích KH khi sử dụng không nên rút dây điện nguồn (cứ cắm điện 24/24 bởi vì Box không có Pin nên sử dụng nguồn thay thế Pin. Đồng thời Bakco Box được thiết kế trong vòng 3 phút không sử dụng thì Box sẽ trả về trạng thái ngủ đông nên không sợ tốn điện đâu

Giải thích:

Khi nguồn điện cắm trong box thì nếu không có internet thì bản thân box vẫn đếm được thời gian do đó lỗi 404 sẽ không xuất hiện.


Hướng dẫn xử lý từ xa lỗi 404: 

Chắc chắn phải Kết nối Quick support
1

Nhìn thấy năm 1970 là xác định thời gian lỗi, tiến hành bước 1, nếu thời gian đã đúng với ngày tháng hiện tại thì chỉ cần tiến hành bước 2.

Bước 1./ Hướng dẫn này để thực hiện việc set lại đồng hồ thời gian. (Bạn không cần thực thi bước 1 khi đồng hồ thời gian đã đúng)
– Vào PROGRAMS
2
– Vào Android apps
3
– Vào SettingMbox
4
– Chọn Other
5
– Chọn More Settings
6
– Chọn Date & Time
7
– Bỏ dấu và đánh dấu chọn
8
Lúc này hệ thống thời gian sẽ tự động set time.

Lưu ý: khi box lấy lại thời gian, đồng nghĩa với việc Quick Support lấy lại thời gian thực đưa đến kết nối từ xa của bạn sẽ bị hủy bỏ. Bạn cần đề nghị kết nối Quick Support lại lần nữa để thực hiện bước 2.

Bước 2./ Hướng dẫn này để restore Bakco Box trở về trạng thái mới như ban đầu. (Bạn phải bảo đảm rằng đồng hồ thời gian đã đúng)
– Vào PROGRAMS
2 (1)
– Vào Program addons
9
– Vào Backup
10
– Chọn Restore
11
– Chọn phiên bản N6-V2-2016.11
12
– Qúa trình Restore diễn ra, Quá trình này sẽ mất của bạn trong khoảng 45 giây.
13
– Restore đã hoàn thành, Bạn phải bấm Yes để xác nhận
14
– Vui lòng bấm 2 lần <nút quay về> để xem giao diện đã hoàn thành.
-Đây là hình ảnh xác nhận bạn đã restore thành công
15

– Vui lòng bấm 2 lần <nút quay về> để xem giao diện đã hoàn thành.

16
– Bạn đã thực hiện restore đưa box về trạng thái ban đầu thành công. (toàn bộ quá trình là 3 phút)
17

Công ty TNHH Giải Pháp Tin Học Bách Khoa chân thành cảm ơn các bạn đã xem phần hướng dẫn và ủng hộ sản phẩm Bakco Box N16 này.