(08) 6288 7939 - 0902 869 475
vnbako@gmail.com

2 phút 11 giây đầu tiên của bản St. John’s Passion: Part 1 – Herr, unser Herrscher

2 phút 18 giây đầu tiên của bản Piano Concerto No. 1: II của Chopin.

3 phút 21 giây đầu tiên bản Mythodea: Movement 6 của Vangelis.

2 phút đầu tiên bản Oogway Ascends của Hans Zimmer.

Hoàng Lan

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *