Một trong những cửa hàng vi tính lớn nhất TP.HCM cho biết đang kêu gọi đầu tư để mở rộng kinh doanh.